האקדמיה ללשון עברית אישרה לפני שנים אחדות נוסח חדש של כללי הכתיב המלא התקני, ובו כמה שינויים שנועדו להקל על הקוראים והכותבים. החידושים העיקריים הם הוספת ו' במילים שבהיותן מנוקדות יש בהן קמץ קטן, כגון אומנות, אונייה, עוצמה, תוכנית וקורבן, והוספת י' במילים שעד כה בכתיב המלא התקני נכתבו ללא י', כגון אמיתי, לצידו, איתך וכן שיער, פירות ועינב.

השינוי נובע בין השאר מרצונם של חברי האקדמיה ללשון להתאים את דרך הכתיבה התקנית לדרך הכתיבה השגורה בהוצאות ספרים, בעיתונות וברשת האינטרנט, וכן מן הצורך לשפר את קריאוּתם של טקסטים לא מנוקדים ולהפחית טעויות שגורות בדיבור: מילים כגון אמן, אמנות ואמנם נהגות ב-A בקרב רבים וטובים. לא אחת שמעתי מרצים לספרות ולאומנות שהוגים את המילים הללו בתנועת A.

עם זאת, עורכי לשון אחדים יצאו מגדרם לנוכח השינויים, משל נשבר מטה לחמם. האומנם? הרי בסופו של דבר, עבודתו של העורך נועדה לשפר את הטקסט, כך שיהיה מובן יותר, רהוט יותר וברור יותר (בייחוד כשמדובר בטקסטים עיוניים ומנהליים ובתוכן של אתרי אינטרנט). תיקוני הכתיב הם רק רובד אחד בעבודת העורך רבת הרבדים, וודאי שאינו הרובד החשוב שבהם.

אין ספק שחשוב לשמור על אחידות הכתיב בטקסט, וייתכן שהכללים החדשים יאטו מעט את קצב העריכה בשלב הראשון. אך בפועל השינויים אינם רבים, רובם אינטואיטיביים וכבר היו בשימוש נרחב לפי שהפכו רשמיים, והוספת אמות קריאה באמצעות חפש-החלף במילים מסוימות אינה גוזלת בפועל זמן רב.

ובנוגע לקושי להסכין עם השינוי, כפי שציינה רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון עברית בהרצאתה בנושא - הכול עניין של הרגל. מילים כגון צוהריים ולמוחרת, שנוספה להן ו' במסגרת הכללים החדשים, צורמות לנו היום משום ההרגל לראותן כתובות אחרת. אך בסופו של דבר צורת הכתיבה החדשה תשפר את קצב הקריאה ותפחית שגיאות, עיננו תתרגל - ואנו נצא נשכרים מן השינוי.