תולדות הכאב
תולדות הכאב
הזחל הקטן (סיפורו של טוואי משי)
הזחל הקטן (סיפורו של טוואי משי)
מה שנשאר מרגש
מה שנשאר מרגש
אילו היו לי רגליים לרוץ
אילו היו לי רגליים לרוץ